Z bílé stopy – #9 Co je třeba…

/ Lucie Příhodová

Příprava sezony v kostce…

Z bílé stopy – #9 Co je třeba…

Jaro klepe na dveře a brzy se nám rozpustí poslední sníh této sezony. Letošní lyžařská sezona prošla řadou změn a inovací a troufáme si říct, že to bylo znát. Alespoň z vašich postřehů a reakcí. Tímto děkujeme i vám. Vy jste ti, kteří nám dávají zpětnou vazbu. A věřte, že konstruktivní kritika je pro nás důležitá. Ba dokonce důležitější, než zbytečné „hrdinské“ výkřiky do tmy typu: Já bych to dělal líp. Takové dobrovolníky samozřejmě velmi rádi uvítáme do našeho týmu a necháme si poradit :-)

V našem posledním článku Z bílé stopy rozebereme a přiblížíme, co obnáší příprava na takovou sezonu, co je potřeba nachystat, zařídit a zkoordinovat.

Pozemky
Před začátkem každé sezony řešíme kontrolu pozemků v návaznosti tratí na mapové podklady. Ve skutečnosti to probíhá tak, že si sedneme k počítači, zjistíme vlastníky pozemků a porovnáme s mapou lyžařských tras. Jedeme pěkně kilometr po kilometru a zkoumáme, zda se nezměnil vlastník pozemku. Když je vše zkontrolované a všechno sedí, vyrážíme do terénu. Každý rok před sezonou i po ní se musí nafotit a zjistit jejich reálný stav. Pokud by se našla místa, kde by technika neprojela, musí se stav napravit. Kontrolujeme také ohradníky a jejich otevření. Po sezoně zase musíme zdokumentovat, zda jsme půdu naopak nepoškodili technikou my.

Dotace
Každý rok Mikroregion Novoměstsko žádá také pomoc od Kraje Vysočina. Příspěvek je určen na úpravu lyžařských tras. Nejsme vždy úspěšní s vyřízením a schválením dotace a i tuto záležitost nebereme jako samozřejmost, že nám budou finanční prostředky vždy schváleny.

Propagace
Společnost EG.D (dříve EON) dlouhodobě přispívá na úpravu lyžařských tras a na jejich opravy. Před sezonou je nutné společnost oslovit. Po vzájemné dohodě a získání finanční podpory máme na starosti povinnou publicitu. Logo společnosti prezentujeme na lyžařských mapách, které jsou k dostání v infocentru a na našem webu lyzovani.nmnm.cz. Dále vyhotovíme článek s informacemi na další lyžařskou sezonu a společně s logem společnosti posíláme do celorepublikového vydání Deníku. Prezentace probíhá také v rámci veletrhů cestovního ruchu a regionálního tisku.

Veřejná sbírka
Každý rok se na účtu veřejné sbírky sejde částka, kterou posíláte VY, jako dobrovolný příspěvek. V letošní sezoně jsme od vás přijali krásnou částku, přes 20 000 Kč! Finance byly použity na opravu mostku na Kadově a vyčištění lesních úseků traktorem s mulčovačem.

Práce v průběhu sezony
V příspěvcích Z bílé stopy jsme se vám snažili přiblížit celkovou problematiku. Ať už se jedná o techniku, počasí, samotné najíždění… Když už je sezona v běhu, práce nekončí! V letošním roce jsme aktualizovali informace na našem webu (lyzovani.nmnm.cz), zredukovali nepotřebné kategorie a zaktualizovali mapové podklady. Každý den ráno vás informujeme o stavu tratí a možnosti lyžování ve Vysočina Areně. Každé ráno také aktualizujeme informace pro web holidayinfo.cz, přes který se tyto informace dostávají do vysílání ČT. Probíhá neustálé vyhodnocování situace vzhledem k počasí a najíždění. V týdnu se již plánuje a vyhodnocuje, co se bude dít o víkendu, jaká technika vyjede. Letos se k výpomoci při najíždění přidaly Technické služby NMNM. S buginou se stopovačem vypomáhají v situacích, kdy Sportovní klub soustředí techniku na úpravy sněhu v areálu (viz foto). Spolupráce se osvědčila. Do práce při přípravě tratí se zapojila skupina osob z řad lyžařské veřejnosti za což jim patří poděkování.

Po sezoně
Po sezoně probíhá finální kontrola pozemků. Všechny opět projedeme a nafotíme, abychom doložili, že jsme je neponičili technikou. Mikroregion Novoměstsko dále řeší rozúčtování příspěvků na najíždění tratí obcím. Samozřejmě probíhá vyhodnocování sezony. Co se zdařilo, co se povedlo, co je potřeba opravit, změnit.

Shrnutí a vize
V letošním roce jsme se rozhodli, že soustředíme maximální pozornost na úpravu tras, které jsou nejvíce populární a jsme jsme schopni pravidelně a dobře udržovat i při menší pokrývce sněhu. Soustředili jsme se zejména na trasu z Vysočina Areny směr Vlachovice, Tři Studně, Fryšava, Kadov Samotín, Krátká, Sněžné, Kuklík, Studnice, Rokytno a zpět, s Příměstským okruhem. Když bylo příhodné počasí a dostatek sněhu, najeli jsme, co se dalo. Podle vašich reakcí se tento způsob osvědčil. Letos jsme měli opět dost připomínek k porušování pravidel ve stopě. Je nám jasné, že zamezit se tomu nedá, ale šířit osvětu budeme dál :)

K technice ze Sportovního klubu se přidaly také TS NMNM a vypomáhaly s najížděním buginou se stopovačem. Podařilo se nám díky dobrovolníkům pravidelně najíždět a propojovat Řečici, Slavkovice a přilehlé stopy. Na úpravě v regionu se podílely TJ Pohledec a TJ Řečice, ASKINO s.r.o. a pan Karel Janů ze Slavkovic.
Na další sezonu plánujeme mnoho věcí. Budeme doufat, že se nám aspoň převážnou část podaří realizovat. V nejbližší době budeme řešit:

  • registraci našich tras na web bilestopy.cz a on-line mapu na seznam.cz
  • zjednodušení pro platbu dobrovolného příspěvku pomocí QR kódů
  • pokračování v opravách a doplnění značení v terénu
  • oprava mostků na Kuklíku
  • dořešení průjezdu kolem Vysočina Areny – rozšíření chodníku
  • pravidelná údržba městského okruhu, ledovce, okruhu na Skleném
  • vytvoření tras pro pěší turisty v místech, kde se překrývají s lyžařskými a dochází k poškozování stop (Medlovské)
  • práce na řešení parkovacích kapacit
  • obnovení trasy na Milovy a Odranec a do Jimramova

Poděkování

V první řadě děkujeme majitelům pozemků, Lesům ČR, Lesnímu družstvu Přibyslav, zemědělcům a ostatním soukromým vlastníkům půdy, bez kterých bychom nemohli tratě ani najet.

Poděkování patři řadě lidí, kteří nejsou vidět, slyšet, ale bez jejich práce by nebyl výsledek. Jsou to lidé v terénu, kteří připravují vaše stopy, řeší techniku, komunikují a snaží se, aby byl výsledek 100%. Jsou to i ti, co „jen sedí“ a informace předávají.

Dále děkujeme všem, kteří v letošní sezoně přispěli dobrovolným příspěvkem a mohli jsme tak opět zrealizovat inovace, které se vrátí zpět jejich uživatelům.

Děkujeme vám všem a těšíme se na další sezonu!

Vaše návrhy, náměty a připomínky můžete zasílat na: stopy.nmnm@gmail.com a novomestsko@tiscali.cz.

Za tým, který zajišťoval služby v zimní sezoně: L. Příhodová, E. Havlík, M. Křižovič a M. Brabec.

Z bílé stopy Podcasty ze stopy

Lyžování podporují

baner2LBT1629716298EG-Dlogokraj-logonovomestsko_225_blueKoruna_Vysociny_logo_horizontal_colour_inversLogo – podpora lyžařských tratí